994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 26.02.2019

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”. – Unieważnienie postępowania.

Leave a Comment

Skip to content