994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2019

Zadanie nr 1: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Szczęśliwej, Lawendowej, Radosnej i Pogodnej.

Zadanie nr 2: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej.

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Pliki do pobrania
 4. SIWZ
 5. Zad 1 Opis techniczny
 6. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul. Szczęśliwa -odc. I
 7. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul. Szczęśliwa -odc. II
 8. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul. Szczęśliwa -odc. III
 9. Zad 1 Profil podłużny kanału ul Szczęśliwa odc. I
 10. Zad 1 Profil podłużny kanału ul Szczęśliwa odc.II
 11. Zad 1 Profil podłużny kanału ul. Szczęśliwa -odc.III
 12. Zad 1 Profil podłużny kanału ul. Pogodna
 13. Zad 1 Profil podłużny kanału ul. Radosna
 14. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul Radosna
 15. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji Lawendowa odc I cz. 2
 16. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji Lawendowa odc II
 17. Zad 1 Profil podłużny rurociągu tlocznego ul. Pogodna
 18. Zad 1 Projekt zagospodarowania terenu rys. 1.1
 19. Zad 1 Projekt zagospodarowania terenu rys 1.2.
 20. Zad 1 Przedmiar robót kanalizacja sanitarna
 21. Zad 1 Specyfikacja techniczna kanał sanitarny
 22. Zad 1 Studzienka rozprężna
 23. Zad 1 Tłocznia ścieków
 24. Zad 1 Profil podłużny kanału ul. Lawendowa odc. I
 25. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul. Lawendowa odc I cz. 1
 26. Zad 1 Profil podłużny kanału ul. Lawendowa odc.II
 27. Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul. Pogodna
 28. Zad 2 Opis techniczny
 29. Zad 2 Profil podłużny kanału
 30. Zad 2 Projekt zagospodarowania terenu
 31. Zad 2 Przedmiar robót
 32. Zad 2 Specyfikacja techniczna kanał sanitarny

Odpowiedź na pytanie z dnia 06.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Leave a Comment

Skip to content