994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2019

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa, regulacja i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. Komora zbiorcza rozprężna – opis techniczny
 2. Komora zbiorcza rozprężna – płyta denna
 3. Komora zbiorcza rozprężna – rzut sytuacyjny
 4. Komora zbiorcza rozprężna – zbrojenie
 5. Komora zbiorcza rozprężna – zbrojenie 2
 6. Plan zagospodarowania terenu, profil podłużny – regulacja strugi
 7. Plan zagospodarowania terenu – separator
 8. Ogłoszenie o zamówieniu
 9. Pliki do pobrania
 10. Przedmiar robót – regulacja strugi
 11. Przedmiar robót – separator
 12. Regulacja strugi – opis techniczny
 13. Regulacja strugi – przekrój cieku
 14. Separator – opis techniczny
 15. Separator – rysunki techniczne
 16. STWiOR – regulacja strugi
 17. STWiOR – separator
 18. SIWZ
 19. Oświadczenie RODO niestanowiące integralnej cześci oferty,
  prosimy o dołączenie do koperty zawierającej ofertę

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content