994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 14.11.2019

Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie – Unieważnienie postępowania.

  1. SWZ
  2. Pliki do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Leave a Comment

Skip to content