994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 19.11.2019

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Frąszczaka”.

  1. Geologia
  2. Opis techniczny
  3. Pliki do pobrania
  4. Profil podłużny przyłączy sanitarnych
  5. Profil podłużny kanału sanitarnego
  6. Projekt zagospodarowania terenu
  7. Przedmiar robót
  8. Specyfikacja techniczna
  9. SWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content