994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 19.06.2019

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”.

Leave a Comment

Skip to content