994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 28.06.2019

„Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania  kanalizacji sanitarnej”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał. nr 1-6 Wzór formularzy
  4. zał. nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. zał. nr 8 Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content