994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 23.09.2019

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Drzymały”.

  1. Geologia
  2. Opis techniczny
  3. Pliki do pobrania
  4. Profil podłużny ks
  5. Profil podłużny przyłączy ks
  6. Projekt zagospodarowania terenu
  7. Przedmiar robót
  8. STWiOR
  9. SWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content