994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 04.07.2018

 „Modernizacja oczyszczalni ścieków: Wymiana dmuchaw i modernizacja sterowania pracą reaktora od zawartości amoniaku i azotanów.”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Rys. 1. Plan sytuacyjny
 3. Rys. 2 schemat
 4. SIWZ
 5. Wzór formularzy zał. 1-6)
 6. Wzór Umowy
 7. Ogłoszenie o zamówieniu
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Modyfikacja SIWZ
 10. Modyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia
 11. Modyfikacja zał. nr 6

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.07.2018 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.07.2018 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

Odwołanie z dnia 09.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content