994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 26.06.2018

Wymiana  sieci wodociągowej z przyłączami w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Sosnowej i w ul. Wrzosowej.

 1. Mapa sytuacyjna przył.
 2. Mapa sytuacyjna sw
 3. Opis techniczny przył.
 4. Opis techniczny sw
 5. Pliki pobrania
 6. Profil1 sw
 7. Profil2 sw
 8. Przedmiar robót
 9. Rys.4.1
 10. Rys.4.2
 11. Rys.4.3
 12. Rys.4.4
 13. Rys.4.5
 14. Rys.4.6
 15. Rys.4.7
 16. Rys.4.8
 17. Rys.4.9
 18. Rys.4.10
 19. Rys.4.11
 20. Rys.4.12
 21. Rys.4.13
 22. Rys.4.14
 23. Rys.4.15
 24. Rys.4.16
 25. Rys.4.17
 26. Schemat podłączenia wodomierza
 27. Schemat studni wodomierzowej
 28. STWiOR
 29. SWZ
 30. Schemat węzłów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content