994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 08.11.2018

 „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie_o_zamówieniu
  2. OPZ_zal_7
  3. SIWZ
  4. zał. 1-6 Wzór formularzy
  5. zał. 9 Wykaz punktów pomiarowych
  6. zał_8_umowa

Odpowiedź na pytanie z dnia 14.11.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content