994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 29.10.2018

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. zał. 1-6 Wzór formularzy
  4. zał. 7 Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. zał. 8 Wzór Umowy
  6. zał. 9 Wykaz punktów pomiarowych

Odpowiedź na pytanie z dnia 31.10.2018 r.

Informacja_z_otwarcia_ofert

Unieważnienie_postępowania

Leave a Comment

Skip to content