994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 09.02.2018

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: rej. ul. Wrocławskiej i rej. ul. Wysockiej.
Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Wrocławskiej i rej. ul. Wysockiej.

 1. Schematy montażowe węzłów
 2. Geologia
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny ks
 7. Profil podłużny sw
 8. Projekt zagospodarowania terenu
 9. Przedmiar robót ks
 10. Przedmiar robót sw
 11. SIWZ
 12. STWiOR ks
 13. STWiOR sw
 14. Zestawienie studni rewizyjnych ks
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. Zmiana do SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content