994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 13.02.2018

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: rej. ul. Krańcowej od S3 do S6. Budowa sieci wodociągowej rej. ul. Krańcowej od W4 do W6.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Posadowienie rur
 7. Profil podłużny ks
 8. Profil podłużny sw
 9. Profil podłużny wyprowadzeń ks
 10. Przedmiar robót
 11. SIWZ
 12. STWiOR ks
 13. STWiOR sw
 14. Technologia wykonania wykopu
 15. Technologia węzłów wodociągowych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content