994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 17.12.2018

„Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków” – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 1. Ogłoszenie_o_zamówieniu
 2. PFU_załącznik_11
 3. SIWZ
 4. Załącznik PFU – mapy
 5. Załącznik PFU – tabele
 6. Załącznik_9_umowa
 7. Załączniki_1-10
 8. Modyfikacja_SIWZ_19_12_2018r.
 9. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.12.2018r.
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.12.2018r.
 11. Zał. 2 PFU Ostrów Wlkp rur tł skany profili.
 12. Zał. 3 PFU Ostrów Wlkp. komory zdjęcia rys z dok.
 13. Zał. 4 PFU Ostrów Wlkp. komory lokalizacja skany.
 14. Zał. 5 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2000 budowa zdjęcia.
 15. Zał. 6 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2008 przekładka zdjęcia.
 16. Zał. 7 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2012 awaria zdjęcia.
 17. Zał. 8 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2012 przek. cieku zdjęcia.
 18. Zał. 9.1. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia.
 19. Zał. 9.2. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia.
 20. Zał. 9.3. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia.
 21. Odpowiedź na pytanie z dnia 19.12.2018 r.
 22. Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2018 r.
 23. Modyfikacja SIWZ nr 2 z dnia 31.12.2018 r.
 24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 31.12.2018 r.
 25. Odpowiedzi na pytania z dnia 27.12.2018 r.
 26. Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2019 r.
 27. Modyfikacja SIWZ nr 3 z dnia 11.01.2019 r.
 28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 z dnia 11.01.2019 r.
 29. Odpowiedzi na pytania z dnia 10.01.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Leave a Comment

Skip to content