994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 19.02.2018

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: rej. ul. Dębowej. Budowa sieci wodociągowej rej. ul. Dębowej.

 1. Lokalizacja
 2. Mapa_sytuacyjna
 3. Ogłoszenie_o_zamówieniu
 4. Opinia Geotechniczna
 5. Opis techniczny
 6. Pliki do pobrania
 7. Profil_ks
 8. Profil_sw
 9. Profile_wyprowadzeń_kanalizacyjnych
 10. Przedmiar kanalizacji sanitarnej
 11. Przedmiar sieci wodociągowej
 12. Rura_osłonowa
 13. Schemat_kaskady
 14. Schemat_studni
 15. Schemat_włączeń_kanalizacyjnych
 16. STWIOR
 17. Szczegół_zabezpieczeń_kolizji
 18. Węzły_wodociągowe
 19. SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content