994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 22.06.2018

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Działkowej.

 1. Badania warunków gruntowo-wodnych
 2. Mapa_sytuacyjna
 3. Ogłoszenie_o_zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki_do_pobrania
 6. Profil podłużny wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej
 7. Profile podłużny kanału sanitarnego ]
 8. Przedmiar robót
 9. SIWZ
 10. Specyfikacja techniczna
 11. Technologia posadowienia rur
 12. Technologia wykonania wykopu
 13. Uzgodnienia
 14. Zestawienie elementów studni

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content