994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 27.08.2018

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wodociągi Miejskie w Ostrowie Wlkp”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki 1-10
  4. Załącznik nr 9: Wzór umowy
  5. Załącznik nr 11: PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy
  6. Załącznik do PFU: Schemat technologiczny
  7. Modyfikacja SIWZ
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2018 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content