994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 02.02.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VI”w ul. Jankowskiego.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jankowskiego.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny ks
 7. Profil podłużny sw
 8. Profil podłużny wyprowadzeń ks
 9. Przedmiar robót
 10. SIWZ
 11. Specyfikacja techniczna sw
 12. Specyfikacja techniczna ks
 13. Technologia posadowienia rur
 14. Technologia węzłów wodociągowych
 15. Technologia wykopu
 16. Zestawienie elementów studni
 17. Zestawienie kształtek wodociągowych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content