994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 03.02.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VI” – w ul. Jarzębinowa.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Posadowienie rur kamionkowych
 7. Profil podłużny 
 8. Profil podłużny wyprowadzeń
 9. Przedmiar robót
 10. SIWZ
 11. Specyfikacja techniczna
 12. Technologia kaskady wewnętrznej
 13. Technologia studni
 14. Technologia wykonania wykopu
 15. Zestawienie elementów studni rewizyjnych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content