994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 03.02.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VI” – w rejonie ul. Rąbczyńskiej.
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rąbczyńskiej.

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny
 4. Plan sytuacyjny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny ks
 7. Profil podłużny sw
 8. Profile podłużne przyłączy ks
 9. Przedmiar robót ks
 10. Przedmiar robót sw
 11. SIWZ
 12. Specyfikacja techniczna sw
 13. Specyfikacja techniczna ks
 14. Zestawienie podstawowych materiałów

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content