994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 19.06.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IX” – w rejonie ul. Różanej. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Różanej.
– UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Unieważnienie postępowania

Leave a Comment

Skip to content