994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 03.07.2017

Zagospodarowanie osadów ściekowych: Budowa budynku odwadniania i higienizacji osadów z rurociągami i  instalacjami technologicznymi. Budowa magazynu na odpady wraz z drogami transportowymi. Zakup prasy i  instalacji higienizacji osadów.

 1. ARCHITEKTURA elewacje
 2. ARCHITEKTURA ocena energetyczna
 3. ARCHITEKTURA Opis techniczny
 4. ARCHITEKTURA przekrój A-A
 5. ARCHITEKTURA przekrój B-B
 6. ARCHITEKTURA przekrój C-C
 7. ARCHITEKTURA rzut dachu
 8. ARCHITEKTURA rzut dachu 2
 9. ARCHITEKTURA rzut dachu 3
 10. ARCHITEKTURA rzut piętra
 11. ARCHITEKTURA rzut przyziemia
 12. ARCHITEKTURA stolarka
 13. ARCHITEKTURA strona tytułowa
 14. BRANŻA DROGOWA Opis techniczny
 15. BRANŻA DROGOWA Plan rozbiórek
 16. BRANŻA DROGOWA Plan sytuacyjno – wysokościowy
 17. BRANŻA_DROGOWA Profil podłużny
 18. BRANŻA DROGOWA Przekroje normalne
 19. BRANŻA DROGOWA Schemat przejezdności
 20. BRANŻA DROGOWA strona tytułowa
 21. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Stropodach. Zbrojenie dolne.
 22. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Zbrojenie cokołów urządzeń CU1.
 23. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Płatew PD
 24. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Stężenia ST i Elementy PP
 25. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Belki jezdne.
 26. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Kanał kablowy. Przekrycie otworów stropu nad parterem.
 27. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Nadproże żelbetowe N1.
 28. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Podciąg P1. Szalunek.
 29. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Podciąg P1. Zbrojenie – przekroje.
 30. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Podciąg P1. Zbrojenie.
 31. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Przekrój A-A.
 32. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Przekrój B-B.
 33. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Przekrój C-C.
 34. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Rzut fundamentów.
 35. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Schemat konstrukcji piętra.
 36. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Schemat konstrukcji przyziemia.
 37. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Schody żelbetowe. Szalunek i zbrojenie.
 38. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Strop nad parterem. Szalunek.
 39. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Strop nad parterem. Zbrojenie dolne.
 40. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Strop nad parterem. Zbrojenie górne.
 41. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Stropodach. Szalunek.
 42. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Stropodach. Zbrojenie górne.
 43. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Wieńce W1, W2, W3.
 44. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Zbrojenie cokołów urządzeń CU2, CU3.
 45. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Zbrojenie ław fundamentowych.
 46. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Zbrojenie rdzeni R1.
 47. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Zbrojenie rdzeni R2, R3, R3′.
 48. BRANŻA KONSTRUKCJA Budynek techniczny. Zbrojenie startowe rdzeni żelbetowych.
 49. BRANŻA KONSTRUKCJA_Fundament pod silos wapna. Zbrojenie płyty fundamentowej.
 50. BRANŻA KONSTRUKCJA Przepompownia osadu uwodnionego
 51. BRANŻA KONSTRUKCJA Przepompownia wód ociekowych PWO. Przekrój B-B.
 52. BRANŻA KONSTRUKCJA Przepompownia wód ociekowych PWO. Rzut. Przekrój A-A.
 53. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Płyta fundamentowa – zbrojenie dolne
 54. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Płyta fundamentowa – zbrojenie górne
 55. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Przekrój A-A
 56. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Rygiel RD
 57. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Rzut przyziemia
 58. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Schemat konstrukcji dachu
 59. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Słup S1
 60. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Słup S2
 61. BRANŻA KONSTRUKCJA Wiata magazynowa odpadów. Zbrojenie ścian
 62. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Bloki oporowe
 63. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Bloki oporowe 2
 64. BRANŻA TECHNOLOGICZNA opis techniczny
 65. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Plan sytuacyjno-wysokosciowy
 66. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Podwieszenie uzbrojenia
 67. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Profile rurociągów technologicznych
 68. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Przepompownia osadu uwodnionego
 69. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Przepompownia wód ociekowych
 70. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Schemat technologiczny ideowy
 71. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Stacacja odwadniania osadu
 72. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Stacja odwadniania i higienizacja osadu 4
 73. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Stacja odwadniania i higienizacji osadu 3
 74. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Stacja odwadniania i higienizacji osadu
 75. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Stacja odwadniania i higienizacji osadu 2
 76. BRANŻA TECHNOLOGICZNA strona tytułowa
 77. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Wiata magazynowa odpadów
 78. BRANŻA TECHNOLOGICZNA Zabezpieczenie kabli
 79. DOKUMENTACJA TECHNICZNA Elektryka i AKPiA
 80. DOKUMENTACJA TECHNICZNA konstrukcja
 81. DOKUMENTACJA TECHNICZNA Wentylacja+c.o.
 82. DOKUMENTACJA TECHNICZNA Wod kan
 83. Geologia
 84. Ogłoszenie o zamówieniu
 85. Pliki do pobrania
 86. PRZEDMIAR Drogi
 87. PRZEDMIAR Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania
 88. PRZEDMIAR Instalacja wod-kan
 89. PRZEDMIAR Instalacje elektryczne i AKPiA
 90. PRZEDMIAR Instalacje technologiczne
 91. PRZEDMIAR Roboty budowlane
 92. PRZEDMIAR Sieci zewnętrzne wod-kan i technologiczne
 93. PZS Mapa
 94. PZT Mapa
 95. PZT Opis techniczny
 96. PZT Strona tytułowa
 97. SIWZ
 98. Szczegółowa specyfikacja techniczna
 99. Specyfikacja techniczna

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content