994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 12.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VIII” – w rejonie ul. Krańcowej (od S1 do S3). Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krańcowej (od W1 do W4).

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Technologia posadowienia rur
 7. Profil ks
 8. Profil ws
 9. Profil wyprowadzeń ks
 10. Przedmiar robót
 11. SIWZ
 12. Specyfikacja techniczna ks
 13. Specyfikacja techniczna ws
 14. Technologia wykopu
 15. Technologia węzłów

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content