994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 13.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VIII” – w rejonie ul. Jasnej (od S1 do S3). Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jasnej.

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Pliki do pobrania
 4. Przedmiar robót
 5. Dokumenty I
 6. Dokumenty II
 7. Mapa sytuacyjna
 8. Opis techniczny
 9. Profil ks
 10. Profil ws
 11. Profil przyłącza ks
 12. Technologia posadowienia rur
 13. Technologia wykopu ks
 14. Technologia wykopu ws
 15. Technologia wykonania węzłów
 16. SIWZ
 17. STWiOR ks
 18. STWiOR ws

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content