994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 10.08.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap X” – w ul. Olsztyńskiej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej od W6a do W1.

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny
 4. Plan sytuacyjny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil podłużny ks
 7. Profil podłużny sw
 8. Przedmiar robót ks
 9. Przedmiar robót sw 1
 10. Przedmiar robót sw 2
 11. Schematy węzłów wodociągowych
 12. SIWZ
 13. Specyfikacja techniczna sw
 14. Specyfikacja techniczna ks

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content