994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 20.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VII” – w ul. Jodłowej.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Posadowienie rur kamionkowych
 7. Profil ks 2.1
 8. Profil ks 6
 9. Profil wyprowadzeń P30,31,32,33
 10. Profil wyprowadzeń P1 do P27
 11. Profil wyprowadzeń P28, P29
 12. przedmiar robót
 13. SIWZ
 14. STWiOR
 15. Technologia kaskady wewnętrznej
 16. Technologia wykopu
 17. Zestawienie elementów studni

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content