994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 21.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IX” – w rejonie ul. Różanej. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Różanej.

 1. Geologia
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Przedmiar robót
 4. Opis techniczny
 5. Profil ks
 6. Profil przyłącza ks 1
 7. Profil przyłącza ks 2
 8. Technologia wykonania węzłów
 9. Technologia wykopu ks
 10. Technologia wykopu sw
 11. Dokumenty
 12. Mapa sytuacyjna
 13. Profil sw
 14. Pliki do pobrania
 15. SIWZ
 16. STWiOR ks
 17. STWiOR sw
 18. Technologia posadowienia rur
 19. ZUDP

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content