994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 21.07.2017

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VIII” – w rejonie ul. Zębcowskiej dz. nr 55/12, 54/12 od Si do S3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zębcowskiej od W1 do W5.

 1. Geologia
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Technologia posadowienia rur
 7. Profil ks
 8. Profil sw
 9. Profil wyprowadzeń ks
 10. Przedmiar robót
 11. SIWZ
 12. STWiOR ks
 13. STWiOR sw
 14. Technologia wykonania węzłów
 15. Technologia wykopu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content