994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017

„Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wysockiej”.

 1. Opis techniczny etap II
 2. Opis techniczny etap I
 3. Mapa poglądowa etap II
 4. Mapa poglądowa etap I
 5. Mapa sytuacyjna etap I
 6. Mapa sytuacyjna etap II
 7. Pliki do pobrania
 8. Profil podłużny etap I
 9. Profil podłużny etap II
 10. Przedmiar robót etap I
 11. Przedmiar robót etap II
 12. Schemat studzienka etap II
 13. STWiOR 1.Wymagania ogólne
 14. STWiOR 2.Roboty ziemne
 15. STWiOR 3.Roboty montażowe wodoc.
 16. STWiOR 4.Przecisk hydrauliczny niesterowany
 17. STWiOR 5.Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych
 18. SWZ
 19. Uzgodnienia
 20. Węzły etap I
 21. Węzły etap II

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.10.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content