994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klasztornej i Strzeleckiej”.

  1. Mapa sytuacyjna
  2. Opis techniczny
  3. Pliki do pobrania
  4. Profil podłużny ks
  5. Profil podłużny sw
  6. Przedmiar robót
  7. Specyfikacja techniczna
  8. SWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Skip to content