994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 31.01.2023

ipdfm Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ipdfm Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ipdfm Informacja o ogólnej liczbie akcji.

ipdfm Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

ipdfm Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Comment

Skip to content