994
ZGŁOŚ AWARIĘ

  1. Decyzja MZD
  2. Profil ks
  3. Profil sw
  4. Projekt zagospodarowania terenu – mapa
  5. Projekt zagospodarowania terenu
  6. Projekt budowlany
  7. Profil wyprowadzeń ks
  8. Profil wyprowadzeń ks 2
  9. Profil wyprowadzeń ks 3
  10. Technologia wykonania wykopu
  11. Technologia wykonania węzłów wodociągowych
  12. Pliki do pobrania
  13. Przedmiar robót ks
  14. Przedmiar  robót sw
  15. Projekt techniczny
  16. STWiOR ks
  17. STWiOR sw
  18. SWZ
  19. Uzgodnienia konserwatora
  20. Opinia geotechniczna

    

   Odpowiedź na pytanie z dnia 19.01.2023 r.

   Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o wyborze oferty 

Leave a Comment

Skip to content