994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2017

Przetarg nieograniczony z dnia 29.12.2017

Przetarg nieograniczony z dnia 29.12.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przeskok”. Karta otworu 1 Karta otworu 2 Karta otworu 3 Mapa sytuacyjna Mapa dokumentacyjna geologia Opinia geotechniczna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Profil wyprowadzenia ks Przedmiar robót Przekroj geotechniczny STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia posadowienia rur Technologia wykopu Technologia wykonania węzłów Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2017

Przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2017 „Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Traugutta od nr 65 do ul. Krotoszyńskiej”. Opis techniczny Plan sytuacyjny Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy ul. Powstańców Śląskich Profil podłużny przyłączy ul.Traugutta Profil podłużny sw Przedmiar robót – przyłącza Przedmiar robót- sw Schematy węzłów SWZ Zestawienie podstawowych materiałów Zestawienie przyłączy Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 27.10.2017

Przetarg nieograniczony z dnia 27.10.2017 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. SWZ Pliki do pobrania Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 03.10.2017

Przetarg nieograniczony z dnia 03.10.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych”. Geologia Mapa ewidencyjna Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks-1.1 Profil podłużny ks-1 Profil podłużny sw 1 Profil podłużny sw 2 Przedmiar robót Specyfikacja techniczna ks Specyfikacja techniczna sw SWZ Technologia odtworzenia nawierzchni Technologia posadowienia rur Technologia węzłów wodociągowych Technologia wykonania wykopu Uzgodnienia Zestawienie elementów studni rewizyjnych Zestawienie kształtek wodociągowych Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klasztornej i Strzeleckiej”. Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »
Skip to content