994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o GIS

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym  kanalizacją deszczową obejmujące: aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno-  kanalizacyjnej w oparciu o GIS.”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa podpisania w lipcu 2019r.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  • dostawę, udzielenie licencji i wdrożenie geoprzestrzennego systemu ewidencji i zarządzania pracą wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – system GIS (z angielskiego Geograficzny System Informacji),
  • dostawę i instalacje infrastruktury sprzętowej,
  • wektoryzację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na podstawie przekazanych przez wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. materiałów z PODGIK
  • przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,
  • pełna implementacja tj. wdrożenie systemu wraz z instalacją, migracją danych i konfiguracją oprogramowania,
  • integracja baz danych z systemem wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A,
  • jednodniowe szkolenie dla administratora w zakresie prawidłowego i efektywnego zarządzania systemem GIS,
  • dwudniowe szkolenie w siedzibie wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A dla 30 użytkowników końcowych.
  • serwis w okresie 12 miesięcy.

Leave a Comment

Skip to content