994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego

„Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania  kanalizacji sanitarnej”.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa podpisania w sierpniu 2019r.

Zamówienie swoim zakresem obejmuje:

  • dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej,
  • przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia w zakresie obsługi podwozia i zabudowy

Leave a Comment

Skip to content