994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Strefowanie siecią wodociągową

„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa podpisana w czerwcu 2019r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) sieć wodociągowa:

Montaż 51 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących ciśnienia i przepływu wody w 51 punktach oraz dostawę 2 szt. zestawów do pomiarów okresowych (zestawów rezerwowych).

W skład zestawu wchodzi:

 • studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 11 szt.
 • studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 37 szt.
 • bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna do zabudowy w gruncie – 38 szt.
 • bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) – 12 szt.
 • wodomierz śrubowy dwuzakresowy z nadajnikiem impulsów 1 szt.
 • zasuwy odcinające 36 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem kołnierzowym (umiejscowione w gruncie)
 • opaska do nawiercania 2 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika ciśnienia rejestratora
 • opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego
  z zasuwą DN32 – 11 szt.
 • rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego przepływu  i ciśnienia (16 szt.)
 • rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych 2 x ciśnienie
  i 4 x przepływ (1 szt.)
 • rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego przepływu (35 szt.)
 • łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości -i rozmiarach niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych i zasuw

b) wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, ściana graficzna i oprogramowanie:

 • komputer przenośny ze wzmocnioną obudową (laptop) z pięcioma tabletami do konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych oraz urządzenie do wyświetlania obrazów,
 • ściana graficzna zbudowana z czterech monitorów wielkoformatowych, z ultracienką ramką przeznaczoną do pracy ciągłej 24/7. Do sterowania pracą ściany graficznej należy dostarczyć stację komputerową z monitorem (2 szt.).
 • oprogramowanie do:
  • analizy i archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. Oprogramowanie ma umożliwić odczyt danych o przepływomierzach i wodomierzach na podstawie, których można będzie bilansować straty wody poniesione w danych strefach. Wykonawca powinien nadto doposażyć aktualne oprogramowanie, z którego korzysta Zamawiający, w funkcje które pozwolą dokonywać: prezentacji graficznej, analizy, archiwizacji oraz raportowania danych SCADA,
  • analizy, archiwizacji oraz raportowania danych Syndis RV oraz Syndis RAP.

Leave a Comment

Skip to content