994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”


 1. SWZ
 2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie
 4. Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy
 5. Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów
 7. Załącznik nr 6 – Wykaz robót
 8. Załącznik nr 7 – Wymagania techniczne EEiOP
 9. Załącznik nr 8 – harmonogram rzeczowo – finansowy
 10. Załącznik nr 9 – grupa kapitałowa
 11. Załącznik nr 10- raport dobowy 2021_12_20_plus_suszarnia
 12. Załącznik nr 11- raport dobowy 2021_12_24_plus_suszarnia
 13. Załącznik nr 12-Projekt Wykonawczy
 14. Załącznik nr 13 – przedmiar robót
 15. Załącznik nr 14 – kosztorys nakładczy
 16. Załącznik nr 15 – STWiOR
 17. Załącznik nr 16 – Ogłoszenie BZP
 18. Uzgodnienie projektu wykonawczego Energa
 19. Uzgodnienie projektu wykonawczego OZC
 20. Odpowiedź na pytanie

  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  ID postępowania z miniPortalu: efee46ee-db82-4267-92bc-3269bba38d5f
  Link postępowania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd39c428-3848-487b-9fa6-1985cd8f1bfa

Leave a Comment

Skip to content